Sunday, October 30, 2011

Mengawal dan Menguasai Sifat Marah

Rasulullah S.A.W. bersabda, “Orang yang kuat bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawannya. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah.” (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.)

Rasulullah juga bersabda: “ Orang yang lemah adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah.” (HR Ahmad dan Tirmidzi dari Syadad Bin Aus)

Kedua-dua hadis di atas menjelaskan bahawa pada diri manusia terdapat tiga kekuatan jiwa: kekuatan amarah, kekuatan syahwat dan kekuatan akal. Kebaikan jiwa seorang muslim sangat ditentukan oleh kebaikan tiga kekuatan ini.

Oleh kerana itu Rasulullah menyeru kepada setiap muslim supaya memiliki kemampuan untuk mengawal dan mengendalikannya. Jangan sampai ia menjadi orang yang lemah dan tidak berdaya menguasai dan mengendalikan tiga kekuatan tersebut.
Rasulullah menyebut “Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah.”

Sesungguhnya seorang Muslim hendaklah mampu menguasai kekuatan amarah agar tidak menjerumuskan dirinya ke dalam pelbagai kemudaratan dan hal-hal yang merugikan. Sepatutnya dia menggunakan sifat amarah untuk hal yang positif dan mendatangkan ridha Allah.

Untuk menguasai kekuatan amarah ini, seorang muslim hendaknya ‘memaksa diri’ agar memiliki sifat santun dan pemaaf agar lama kelamaan sifat santun dan pemaaf menjadi sifat peribadinya.
Wallahhua'lam